Dům pro umění v centru Šumavy, workshopy, sympozia, rezidenční pobyty, výtvarné umění, divadlo, hudba

www.artkvilda.eu


Home Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr: Zvířata

Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr: Zvířata

Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr

Zvířata / Tiere

Galerie Kvilda, 2. března - 19. dubna

Vernisáž v neděli 1. března v 15.00

Organizátor: Centrum umění Kvilda, o.s.

Kurátorka: Markéta Vinglerová

 

Na šumavské Kvildě nedaleko česko-německých hranic již dva roky existuje Centrum umění Kvilda, které je provozováno stejnojmenným spolkem. Jde o rezidenční centrum s velkým ateliérem pro umělce všech oborů, zejména však výtvarníky. Nyní v dalším domě v centru obce, v jehož přízemí nachází obecní úřad a v patře expozice z dějin obce, vznikla rekonstrukcí podkroví nová kulturní instituce - Galerie Kvilda, která je na Centrum úzce napojena. Jde o nejvýše položený galerijní prostor v České republice, který se nachází v 1070 m n. m. a má výstavní plochu téměř 250 m2.

Její první výstava bude zahájena v neděli 1. března od 15 hodin. Představí dva významné sochaře - generační vrstevníky Čecha Vincence Vinglera (1911-1981) a Němce Heinze Theuerjahra (1913-1991), jejichž specializací byly plastiky zvířat. Další zastávkou výstavy bude Freilichtmuseum Finsterau v Bavorském lese, skanzen, který je vzdušnou čarou od Kvildy vzdálen jen několik kilometrů.

Přestože žili v jiných zemích a politických systémech, tvorba obou sochařů vykazuje podivuhodné shody Jejich pojetí zvířecí plastiky spojuje dokonalé vystižení tělesné formy s modernistickou stylizací tvaru. Heinz Theuerjahr se narodil v Pomořansku a vystudoval v Berlíně. Od roku 1939 žil ve Waldhäuseru, vesnici v Bavorském lese pod Luzným, nedaleko od českých hranic. Začínal jako malíř, brzy se však začal zabývat především sochařstvím. V roce 1960 poprvé - a pak ještě třináctkrát - podnikl cestu do Afriky a právě exotická fauna se stala důležitou součástí jeho tvorby. Vincenc Vingler vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1927-33). V padesátých letech se jeho dílu díky nekonfliktní tematice dostalo oficiálního uznání a několikrát reprezentoval Československo na světových akcích (1954 Trienále v Miláně, 1956 Bienále v Benátkách, 1957 Bienále v São Paulu). Od realistického pojetí směřoval ke stále silnějšímu abstrahování tvaru a v druhé polovině 50. let se jeho elegantní tvarosloví protnulo s estetikou tzv. bruselského stylu; na samotné výstavě Expo 58 byl zastoupen několika díly v československém pavilonu (Volavka v atriu, Pelikán na terase restaurace). Objevuje se u něj široké spektrum zvířat domestikovaných i divokých, exotických i domácích; specifickými náměty jsou zvířata cirkusová nebo býk z koridy.

K výstavě jsou pro návšteníky (pro děti i dospělé) v prostorách galerie připraveny doprovodné výtvarné programy v termínech 14. 3., 28. 3.  a 18. 4. vždy od 11 hodin.

Vznik galerie, stejně jako samotná výstava jsou podpořeny z programu Evropské unie pro regionální rozvoj Cíl 3 Česká republika - Bavorsko.

 

 

 

         
         


partneři

Kunstverein Graz
Fond budoucnosti

newsletter

Přihlašte se k odběru novinek do Vašeho e-mailu© Centrum umění Kvilda

strukturalni-fondy.czstrukturalni-fondy.cz